Kůň je přítel.

tR+ail - poznámky a pravidla

Obecná ustanovení: Příprava koní je postavená na pozitivním posilování, kůň má svobodnou volbu (tj. když řekne, že nebude pracovat, tak to respektujeme).

Povolená výstroj a výzbroj:
Klikr, pamlsky, target.

Prostředí:
Soutěžní prostor je ohraničený, jeho povrch je libovolný, ale musí koním umožňovat pohodlný pohyb.

Obtížnost:
1. Základní – začínající koně a trenéři, hodnotí se především ochota, spolupráce a vzájemná komunikace. Provedení cviků odpovídá tomu, že jsou v procesu učení. Počet použitých odměn během trailu není omezen.

Jednotlivé úkoly:
• Stání ve čtverci – kůň a trenér vstupují do čtverce, kde 5 vteřin stojí, přičemž kůň zachovává klid (prověření manners – kůň se nedomáhá pamlsků, zároveň spolupracuje a neodchází)
• Slalom – kůň krokem prochází slalom tvořený minimálně 5 body, trenér smí jít vedle slalomu, vedle koně, před koněm nebo za koněm.
• Branka – kůň a trenér společně procházejí brankou, kůň se může při zavírání otočit, nebo může čekat na člověka, neměl by se ale sebrat a odejít
• Klus – na rovné linii naklusání koně, minimálně tři kroky, žádoucí jsou hezké a plynulé přechody, ochota, plynulost, klid
• Nalehnutí – trenér vyleze na stoličku, kůň se přistaví na nasednutí, člověk si přes něj lehne břichem (nohy zůstávají na stoličce), kůň zůstává v klidu stát. Je lepší např. jen zatížit záda koně rukou při zachování nehybnosti, než nalehnout na koně, který uhne!
• Podložka – kůň stojí předníma nohama na podložce (koberec, deska…) alespoň tři vteřiny bez hnutí
• Ulička hrůzy – kůň v klidu krokem prochází, ideálně nežere žádné součásti uličky, člověk může procházet s koněm, ale může jít i venkem nebo za koněm
• Uždění – ve čtverci kůň stojí, člověk vezme uzdečku a nauzdí koně. Hodnotí se především reakce na chování koně – je lepší ukončit uždění dřív, než odejde kůň, než koně uzdečkou otrávit.

Hodnotící kritéria:
Provedení – korektnost provedení (0 bodů – nebylo předvedeno ani v náznaku, 10 bodů – splněno zcela perfektně)
Ochota – vztah koně ke cviku, výraz koně (0 bodů – kůň neprojevil sebemenší zájem o daný problém, 10 bodů – kůň spokojeně provádí cvik na signál, nepotřebuje příliš podpory targetem, gesty, hlasem)
Plynulost – návaznost po předchozím cviku, provádění bez zadrhávání (0 bodů – kůň a člověk se rozdělili, zmizelo spojení a komunikace, kůň se např. odešel pás, 10 bodů – po dokončení předchozího úkolu společně plynule jdou na další do kterého se bez váhání pustí).

Počet kol, hodnocení, vyloučení:
Soutěž může být jednokolová nebo dvoukolová, kdy ve druhém koně dojde k výměně trenérů (losem).
Pořadí soutěžících koní je určeno dle součtu bodů.
Důvodem k vyloučení je hrubost a agresivita (tzn. bouchnutí, plácnutí, kousnutí, kopnutí, hlasité vulgární nadávání).