Jak poznáš hranici mezi odměňováním a uplácením?

Věda termín „uplácení“ asi nezná, takže pojďme začít tím, že pro účely článku si ho zadefinujeme. Pojem „odměňování“ můžeme vyjádřit pojmem „pozitivní posilování chování“, čímž odebereme trochu emočního zabarvení a zároveň získáme víc podkladů.
Odměna je tedy něco, co dostává zvíře za žádoucí chování. Odměna zvyšuje pravděpodobnost, že se dané chování vyskytne v budoucnu. Odměna je něco, co zvíře chce získat… A jinými slovy skoro totéž: odměna je PO provedené činnosti. Zvíře neví přesně, jakou odměnu získá. Zvíře se snaží a má zájem na problému větší, než já.
Oproti tomu úplatek… co je úplatek? Nefunkční odměna? Polofunkční odměna? Odměňování jiného chování, než je trénované chování? Pokud pod tím rozumíte ještě něco dalšího, klidně doplňte do komentářů. Úplatek je často dáván – nebo alespoň nabízen – předem.
„Pojď za mnou do přepravníčku, mám mrkvičku…“ /pohrdavý pohled/
„Mám dvě mrkvičky…“ /pohrdavý pohled… přihoď…/
„Mám dvě mrkvičky a jablíčko!!!“ Kůň dává nohu na rampu.
„No tak na, ale příště musíš až dovnitř!“
Oproti tomu odměna funguje tak, že kůň ve vzdálenosti od přepravníku kde se ještě cítí dobře dostane kousek mrkve, který se vyloupne neznámo odkud. A za jakýkoli náznak pohyb směrem dovnitř dostává další. Kůň sám nabízí chování, člověk se vlastně ani moc nesnaží.
A ještě zavedu kategorii „Protipodmiňovací úplatek odpustek“, kdy si pamlsky zajišťuji, aby se mnou bylo zvíře a vydrželo moje tréninkové postupy – odměňuju v podstatě přítomnost u mě, ale chování vytvářím za pomoci tlaku. Což není v principu špatně, pokud mi práce tlakem vyhovuje.
Takže abych odpověděla na původní otázku, najít přesnou hranici může být těžké, ale zkusila bych prozkoumat právě tyhle aspekty – Kdo se víc snaží? Jde zvyšovat kritéria? Musím „přihazovat“, abych něco získala? Slibuju a nabízím předem? Funguje posílení chování (vyskytuje se chování víc, lépe, ochotněji…)?
Nic proti úplatkům nemám, dělají koně šťastnější a o to jde – nicméně funkční práce s odměnou je funkční práce s odměnou. A pokud něco nefunguje, je na místě prozkoumat co se vlastně děje…
/i tohle je součást semináře Úplný úvod do pozitivního posilování/